TMO'dan Fındık Alım ve Satış Açıklaması!

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

Toprak Mahsulleri Ofisinden kurumun fındık alım ve satışıyla ilgili bazı basın  organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak yapılan basın açıklaması şöyle:
 
 
“Son günlerde bazı basın organlarında Kurumumuzun fındık satışları ile ilgili olarak; satış usulüne ilişkin kriterlerin belirlenmediği, randıman analizi sırasında oynamalar yapıldığı ve denetimlerin yeterli olmadığı gibi gerçekle ilgisi olmayan, fındık satışlarımıza ve nihayetinde fındık piyasasına zarar verecek asılsız iddialar gündeme taşınmıştır.
 
Bu vesile ile aşağıdaki açıklamaların yapılmasına İhtiyaç duyulmuştur.
 
​Fındık alımlarında randıman tayini için üreticinin her çuvalından numune alınmakta ve yapılan analize göre fiyat belirlenmektedir. Bu kapsamda 70 bin üreticinin her birinin fındığı satın alınırken her çuvalından numune alınmış, randımana bağlı olarak fiyat belirlenmiştir.
​Fındıkta her randımana göre fiziki olarak ayrı ayrı depolama imkanı bulunmadığından aynı depoda randıman aralığı % 40 ile % 60 arasındaki fındıklar bulunabilmektedir. Dolayısıyla fındık satışlarında da alım usulündeki gibi her bir çuvaldan alınan numunelerle randıman tespiti gerekmektedir.
​Alım için usul ve esaslar olduğu gibi satış için dc iddia edilenlerin aksine satış usul ve esasları yayımlanmıştır.
Fındığın satışı için kamuoyu ve sektör bilgilendirilmiştir.
Satış işlemi sırasında her kamyon için üç ayrı analiz (randıman) yapılmaktadır.
Satış işlemleri 6 kişilik komisyon tarafından y ürütülmekte, analiz tutanağı 4 personel tarafından imza altına alınmaktadır. (Ekip Şefi, Eksper, Depo Memuru, Tartı Memuru)
Analiz aşamasında alıcı da randıman tespitini görebilmekte, sonuç evrakları alıcı tarafından da imzalanmaktadır.
Satış ve analiz süreçleri, şeffaf şekilde yapılmakta olup takip etmek isteyen herkese açıktır.
Depolarımızın iç - dış mekânı ve randıman analiz odaları sürekli olarak kamera ile izlenmekte ve bu görüntüler kayıt altına alınmaktadır.
Satış için bütün depolarımızdan numune alınmakta olup bugüne kadar 27 firma tarafından 1.500 kg numune alınmıştır. Dolayısıyla depolarımızdaki fındığın randıman kriterleri ve değerleri bütün sektör tarafından bilinir kılınmıştır.
Bugüne kadar yapılan satışlar ile tasfiye edilen depolarda alım randıman değerleri ile satış randıman değerlerinin uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
​Ayrıca Genel Müdürlükten oluşturulan ikişer kişilik ekip periyodik kontroller için görevlendirilmiştir. Yine bu kapsamda Kuruntumuz Teftiş Kurulundan müfettişlerimiz ve Kontrolörlerimiz gerekli incelemeleri yürütmektedir.
 
Kurumumuz bugüne kadar olduğu gibi her görevi şeffaflıkla yerine getirerek tüm paydaşlan bilgilendirmektedir. Bu kapsamda bilgi ve belge isteyenlere her türlü kolaylık sağlanacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN