Tarımsal Desteklemeler Belli Oldu!

2018 Yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

​Bakanlar Kurulunun "2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ı 26.02.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca üreticilerimize İlimizde verilecek önemli bazı destek kalemleri aşağıda gösterilmiştir;
 
Bitkisel Üretim Desteklemeleri
 
2018 Yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.
 
Ürünler Mazot (TL/da) Gübre (TL/da) Toplam Destek(TL/da)
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf 15,00 4,00 19,00
Dane Mısır, Patates 19,00 4,00 23,00
Kuru Fasulye 14,00 4,00 18,00
Fındık, Yem Bitkileri,  Yaş Çay, Diğer Ürünler 10,00 4,00 14,00
Nadas 6,00 - 6,00
 
 
Ayrıca Toprak Analizi Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 da araziye kadar bir analiz için Bakanlıkça yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarında yaptırılan analiz başına 40 TL olarak yapılır.
 
Bitkisel üretimde 2018 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır. Organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
 
Organik Tarım Desteği TL/da
1.Kategori Üretim 100
2.Kategori Üretim 70
3.Kategori Üretim 30
4.Kategori Üretim 10
Organik Hayvancılık Desteği  
Arılı Kovan 10
 
 
İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilerimize ÇKS Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
 
İyi Tarım Uygulamaları Desteği Sertifika TL/da
Meyve, Sebze Bireysel 50
​ Grup 40
Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bireysel 100
​ Grup 50
Örtü altı Bireysel, Grup 150
Su Ürünleri Sertifika (Kr/kg)
Alabalık, Çipura, Levrek (250.000 kg'a kadar 250.000 kg dahil) Bireysel, Grup 25
 
 
Alan Bazlı Fındık Desteklemesi: Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında dekara 170 TL olarak ödenir.
 
Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan, Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2018 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Buna göre
 
Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği Kr/Kg
Dane Mısır 3
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar 5
Kuru Fasulye 50
Yaş Çay 13
 
 
Hayvancılık Desteklemeleri
 
Arıcılık kayıt sitemine kayıtlı arı yetiştiricilerine aşağıdaki miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
 
Arıcılık Desteği TL/Adet
Arılı kovan 10
Ana arı 15
Damızlık ana arı 40
 
 
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere aşağıda belirlenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
 
Yem Bitkileri Üretim Desteği TL/da-yıl
Çok Yıllıklar 90
Tek Yıllıklar 60
Silajlık Mısır 100
Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri 40
Bakanlıkça belirlenen Hayvancılık Yetiştirici Bölgesinde yer alan İllerde yem bitkisi ekilişinde (Giresun dahil)
Aldığı desteğe ilave 
 
%25
 
 
 
Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlı olan üreticilere aşağıdaki miktarlarda buzağı, malak ve manda desteği sağlanır.
 
Buzağı/ Malak/ Manda Desteği TL/Baş
4 ay ve üzeri buzağı 350
Soy kütüğüne Kayıtlı 500
Döl kontrollü Boğanın yavrusu İlave 50
Yetiştirici Bölgesi illeri (Giresun dahil) İlave 200
Anaç manda 250
Manda soy kütüğü 400
Malak 150
Malak soy kütüğü 400
 
 
Çoban istihdamı desteği, 200 baş ve üzeri küçükbaş (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5.000 TL olarak ödenir.
 
Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25 TL/baş  destekleme ödemesi yapılır.
 
Düve Alımı Desteği, Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde (Giresun dahil) ve Bakanlıkça belirlenecek (mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü ve bölge yetiştiriciliğine uygun ırklarla yapılacak) diğer illerde 100 başa kadar düve alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %30'u kadar destekleme ödemesi yapılır. Uygulama 2018 yılından başlamak üzere 2 yıl süre ile uygulanır.
 
Su Ürünleri Desteklemeleri
 
Su ürünleri yetiştiriciliği, yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.
 
Su Ürünleri Desteği ​ TL/kg-adet
Alabalık 250.000 kg'a kadar (250.000 kg dâhil) 0,75
​ 250.001-500.000 kg 0,375
Yeni Türler 250.000 kg'a kadar (250.000 kg dâhil) 1
​ 250.001-500.000 kg 0,50
Midye(kg) 250.000 kg'a kadar (250.000 kg dâhil) 0,05
​ 250.001-500.000 kg 0,025
Kapalı sistem üretim (kg) 250.000 kg'a kadar (250.000 kg dâhil) 0,5
​ 250.001-500.000 kg 0,25
Kilogram üstü alabalık üretimi (kg) 250.000 kg'a kadar (250.000 kg dâhil) 0,25
​ 250.001-500.000 kg 0,125
Hastalıktan Ari Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği (adet) 2.500 Adet'e kadar 60
​ 2.501-5000 adet 30
Balık Tanıma Kartı (adet) ​ 0,03
 
 
Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi; Geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması, kayıt altına alınması karşılığında; iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m'den küçük boylardaki balıkçı gemilerine aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılır.
 
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi TL/Gemi adedi
0-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri 500
5-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri 750
8-9,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı gemileri 1.000
 
 
Ayrıca;
 
Sertifikalı fide/fidan ve tohum desteklemeleri kapsamında İlimizde yetiştiriciliği yapılan patates üretimine dekara 80 TL, bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisine ve çilek üretimine dekara 400 TL destekleme yapılır.
 
Bakanlıkça yetkilendirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerine, en fazla 5 tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 38.000 TL on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde ödenir.
 
2018 yılında verilecek tarımsal desteklemeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize müracaat edebilirsiniz.
 
Üreticilerimize önemle duyurulur.
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN