Giresun Eğitimde İlk 7 Arasında

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

 

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hane halklarının yaşamını objektif ve sübjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında İl düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır.
İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamaktadır.
Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde Giresun en iyi ilk 10 İl içerisinde 7. sırada yer almıştır.

Eğitim boyutu belirlenirken okullaşma oranı, sınav başarıları vb. dikkate alınarak hazırlanan verilerde ilimiz Türkiye’de eğitim alanında 7. Sıradadır.Eğitim insanların topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında anahtar bir role sahiptir Buna ek olarak eğitim; sağlık, sivil katılım, politikaya ilgi ve mutluluk gibi alanlarda insanların yaşamına olumlu katkı sağlar. Çalışmalar, eğitimli insanların daha uzun süre yaşadığını, yaşadıkları yerde politikaya ve topluma daha etkin katıldığını, daha az suç işlediğini ve sosyal yardımlara daha az muhtaç kaldıklarını göstermektedir. İnsanların aldıkları eğitimin kalitesi ile sürdürdükleri yaşam kalitesi arasında aynı yönde ilişki bulunmaktadır.
İlimizde göreve başladığı ilk günden itibaren bir eğitim gönüllüsü olarak çalışan Milli Eğitim Müdürümüz Necati Akkurt, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde başarının artması için birçok çalışma yapmış, il genelindeki bütün okullarımızı tek tek ziyaret etmiş, öğretmen ve öğrencilerimizi motive etmiş, halkımızın yapılan eğitim faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmesinde büyük katkı sağlamıştır.
 
Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız:
1.       Okul öncesi eğitim
Örgün eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimidir. Okul öncesi dönemi, araştırmalara göre çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Okul öncesi eğitim çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırdığı ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kıldığı için, eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında rolü çok büyüktür. Milli Eğitim Müdürümüzce okullarımızın adres bölgelerinde bulunan ailelerimize ulaşılması ve çocuklarımızın okul öncesi eğitime dahil edilmesi konusunda okul/kurum yöneticileriyle konunun önemi konusunda toplantılar yapılmış, anne babalara aile eğitimleri verilmiş, okul öncesi eğitim şenlikleri düzenlenerek kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmış, çocuklarımızın ailelerine tek tek ulaşılarak ilimizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı 2010-2011 eğitim öğretim yılında %42; 2011-2012 eğitim öğretim yılında %41; 2012-2013 eğitim öğretim yılında %44,5; 2013-2014 eğitim öğretim yılında %36 iken 2014-2015 eğitim öğretim yılında %47,23’e (Kaynak: İl MEM Strateji Geliştirme Şb.) ulaşmıştır.
 
2.       TEOG - YGS
Ortaokul ve lise öğrencilerinin girdiği sınavlarda öğrencilerimizin başarısını artırmak için yapılan çalışmalar ilimizdeki eğitim göstergelerinin yükselmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bazıları;
•       Sınıflar düzeyinde öğrencilere temel branşlarda düzey belirleme sınavı yapılarak eksik kazanımların belirlenmesi ve bu öğrencilere yönelik yetiştirme programı yapılması
•       Öğrencilere yönelik; sınav stratejileri, motivasyon, hızlı okuma, sınav kaygısı ve verimli ders çalışma yöntemleri konularında eğitim çalışmaları yapılması
•       Öğrencilere dengeli ve düzenli beslenme alışkanlıklarının kazandırılması
•       İl düzeyinde ilköğretim kurumlarında öğrencilere “Okuma Alışkanlıkları Kazandırılması” amacıyla çalışma yapılması
•       Velilere ev/işyeri ziyaretlerinin yapılması
•       Eğitime iyi örnek teşkil edecek olan çalışmaların ön plana çıkartılması
 
3.       Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
Eğitimciler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı önemli bir öğrenme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimcilerin eğitim ortamlarında uyguladıkları yenilikçi-yaratıcı yöntemler, teknikler ve içeriklerden haberdar olmak, özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarmak ve böylece bu çalışmaların model alınmasını sağlamak amacıyla 2012 yılından itibaren her yıl “Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı” düzenlenmektedir.

 
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı ile 2012 yılından itibaren her yıl; İlimiz öğretim liderleri, öğretmenler ve çevre İllerimizin yöneticilerinin iştirakiyle yaklaşık 1.000 katılımcıya, farklı alan ve konulardaki 18 atölye çalışması, 76 sınıf içi uygulama iyi örnekleri ve poster sunumları sergilenmiştir
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN