Fındık'ta İlk Hasat 14 Ağustos'ta

Giresun başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde yetişen, önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip 'Fındık' ürününün hasat ve ihraç tarihleri belli oldu.

PAYLAŞ

Giresun başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde yetişen, önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip “Fındık” ürününün hasat ve ihraç tarihleri belli oldu.

Resmi Gazete’nin 22.02.2013 tarihli ve 28567 sayılı sayısında yayımlanan 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı” nın 4 üncü maddesinin (ğ) fıkrasına istinaden “Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelge” çerçevesinde, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından 2022 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihleri belirlendi.

Giresun ilinde fındık toplama ve ihraç tarihlerinin tespiti için “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu” 28 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’de T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür V. Erdal Yavuz başkanlığında toplandı.

Toplantıya; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden Şube Müdür Vekili Miraç Gülnar ile Giresun Şube Müdür Vekili Nafi Gürsel Karaibrahim, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Rıfkı Karabulut, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşenur Bektaş, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden Şube Müdürü Şahin Kurul, Giresun Ticaret Borsası Başkanlığından Gıda Mühendisi Güray Zomp, Giresun Ziraat Odası Başkanlığından Ziraat Mühendisi Saliha Sarıyıldız ve Fiskobirlik Genel Müdürlüğünden Tarım Danışmanı Tayfun İmamoğlu katıldı.

Yapılan toplantı sonucunda; Giresun ilinin sahil, orta ve yüksek kesimlerinde yetişen fındıkların 28/07/2022 tarih ve 2022/2 sayoılı Komisyon Kararında belirtilen tarihlerde hasat ve ihracına izin verilmesine karar verildi.

Alınan kararlar gereğince Giresun ili ve ilçelerinin; Sahil Kesiminde (0-250 metre arası rakım) 14/08/2022, Orta Kesiminde (251-500 metre arası rakım) 21/08/2022 ve Yüksek Kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) 26/08/2022 tarihinde “FINDIK HASADINA” izin verilecek. Her bölge için belirlenen hasat tarihleri dikkate alınarak, o bölge için hasat tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra da “FINDIK İHRACATINA” izin verilmesi uygun bulundu.

Konuyla ilgili olarak Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilere kaliteli ve bilinçli ürün için bazı uyarılarda bulundu.

DOĞRU HASAT ZAMANI VE KALİTELİ ÜRÜN ELDE ETMEK İÇİN;

-Dalda bulunan fındığın nem oranının %30 un altına düşmesi,

-Fındık sert kabuğunun %75 oranında kızarması,

-Danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi,

-İç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi,

-Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin %75’inin daldan dökülmesi gerekmektedir.

ZAMANINDAN ÖNCE YAPILAN HASATIN ETKİLERİ;

-Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının rengi donuk kalır.

-Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur.

-İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur.

FINDIKTA AFLATOKSİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA;

-Fındıkta afla toksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır.

-Hasat sırasında çeşitler birbiri ile karıştırılmamalıdır. Erkenci çeşitler ile geçci çeşitler ayrı ayrı hasat edilmelidir.

-Yere dökülen fındık bekletilmeden toplanmalıdır.

-Toplanan zuruflu fındıklar çuvalda kızışmaya meydan vermeden harmana boşaltılmalıdır.

-Harmanda ıslak zemin ve toprak üzerine fındık zurufu dökülmemeli, harman zemini kuru olmalı, 10-15 cm’den kalın serilmemelidir.

-Yağışlı durumlarda zurufun üzeri örtülmeli, örtü olarak kullanılacak malzemelerin zurufla teması engellenmelidir. Uzun süre zurufun üzeri kapalı tutulmalıdır.

-Patozlanan fındık derhal kuru harmana serilmedir.

-Dane fındıklar 3-4 saatte bir karıştırılarak iyice kuruması sağlanmalıdır.

-Kuruyan iç fındığın nem oranı %6 dan fazla olmamalıdır.

-Kurumuş fındıklar sıcak halde çuvallara konulmamalıdır.

-Kuruyan fındıklar havalanmayı sağlayan jüt vb. çuvallarda zemini tahta olan bir depoda yüksek yığınlar oluşturmadan muhafaza edilmelidir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN