Fındık İşçilerinin Yevmiyeleri Belirlendi

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

2016 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde çalışacak (işçi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patozcu) tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon 26 Temmuz 2016 Salı günü saat 13.00’de Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Cahit Karatepe’nin başkanlığında toplandı.
                    
Toplantı sonucunda komisyon tarafından alınan Karar gereğince 2016 yılı hasat döneminde;
 

            1- 2016 yılı Fındık Toplama mevsiminde; ilgili kurumların, iş aracılarının ve işverenlerin 24.03.2010 tarih ve 27531 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” ile ilgili Başbakanlık Genelgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27.05.2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” hükümlerini titizlikle uygulamalarına,
 
            2- Fındık toplama işlerinde çalışacak işçilerin çalışma koşullarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16.04.2003 tarih ve 25081 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre sağlanmasına,
 
            3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “Karadeniz Bölgesi Fındık Üretilen İllerde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Bahçeden Uzak Tutulmasına Yönelik 2011 Yılı Eylem Planı” gereğince Giresun İlinde gerek mevsimlik tarım işçilerinin gerekse fındık tarımı yapan bahçe sahiplerinin çocuklarının fındık bahçelerinde çalışmasının önlenmesi amacı ile denetim yapmak üzere Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına;
 
4- 2016  yılı hasat döneminde Fındık toplama işlerinde 16 yaşından küçük çocukların, çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta kişilerin çalıştırılmamasına, çalıştıranlar hakkında 4857 sayılı iş kanununun 71 ve 104. Maddeleri gereği işlem yapılması
 
            ·   27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” gereğince tarım aracısı belgesi olmayan aracılardan işçi alınmayacağına,

            5- 2016 yılı hasat döneminde Fındık toplama işlerinde çalışabilme kriterlerine uygun olanlardan yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın;
·        Yemek işverene (bahçe sahibine ) ait olursa günlük 50 TL
·        Yemek işçilere ait olursa günlük 55 TL net ücret ödenmesine,
            6- Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara;
·        Yemek işverene ait olursa 65 TL
·        Yemek işçiye ait olursa 70 TL net ücret ödenmesine,
            7- Hasat döneminde çalışacak aşçılara 60 TL net ücret ödenmesine,
            8- Patoz çekim ücretinin;
·        Ton/Saat başına 125 TL
·        Kilogram başına 0,125 TL olarak ödenmesine,
9- Kilo hesabıyla yerden fındık toplayan işçilere, kilo başına 0.38 TL ödenmesine,
            10- Katırcıya (katırı ile birlikte) 145 TL günlük net ücret ödenmesine,
            11- Fındık patozlarında;
·        Patoz sahiplerinin fındığın kırılmasını önleyici tedbir almasına,
·        Fazla fındık kıran patozların çalıştırılmamasına,
            12-Yol kenarında ve yol üzerinde fındık patoz çekim işlemi sonunda ortaya çıkan zurufun yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında kamu malına zarar vermeden ve çevre kirliliğine sebebiyetten yasal işlem yapılması, bu konuda belediyelerin ve köy muhtarlarının gerekli denetimi yapmasına,  
 
13- İşçilerin İlimize gelişlerinde yerleşecekleri toplulaştırılmış Yerleşim (Konaklama) yerlerinden, çalışma yerlerine (bahçelere) nakillerinin yolcu taşınmasına uygun araçlarla yapılmasına (otobüs, minibüs, otomobil, vb.)
14- İşçi ücretlerinin, işin bitmesine müteakip geciktirilmeden işçinin kendisine ödenmesine,
15-Tarım işçisi getiren tarım aracılarına bahçe sahipleri tarafından alınan işçi karşılığı yol parası adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına,
            16- Köy muhtarları ile işverenlerin (bahçe sahiplerinin), İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili  gerekli tedbirleri almalarına ve sağlık problemi olan işçileri en yakın sağlık kuruluşlarına bildirmelerine,
17- İşverenlerin (bahçe sahiplerinin), hasat dönemi içerisinde çalıştırdıkları işçilerin kimliklerini bağlı bulundukları Ziraat Odası Başkanlıklarına ve Muhtarlıklara bildirmelerine ve kimliği bulunmayan işçilere iş verilmemesine,
18- Muhtarlıklarca, Fındık toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin Yabancılar Kayıt Defterine kaydının yapılmasına,
19- İşverenler ve köy muhtarlıkları emniyet bakımından huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek durumu en yakın güvenlik birimine bildirmelerine,
20- Fındık tarımında yabancı işçi çalıştırmak isteyen bahçe sahiplerinin (işveren) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gerekli izni almadan bu tür işçileri çalıştırmaması, bununla ilgili denetimlerin mahalli kolluk kuvvetlerince yapılması,  Bakanlıktan izin almadan yabancı işçi çalıştıranların tespit edilmesi halinde 4904 sayılı kanunun 20 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere Çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğüne kolluk kuvvetleri tarafından bildirilmesine karar verildi.
 
Toplantıda komisyon tarafından alınan kararda; Giresun İli sınırları içerisinde fındık tarım işlerinde çalışan işçilerin ücret tespitleri ve diğer sorumlulukları belirlenerek bunun dışında tespit edilen ücretler ve sorumlulukların geçerli olmadığına, bu tür ücret belirlemeye veya sorumluluklar ortaya koyan kişi veya kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılması kararlaştırıldı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN