DOKA Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

 Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Giresun Valiliği Toplantı Salonu'nda   Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları Mehmet Fikret Çavuş, Dr. Davut Sinanoğlu ve Mehmet Fatih Yakınoğlu ile DOKA Giresun Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Murat Aladağ ve Uzman Kemal Yüceer katıldı.

PAYLAŞ

 

DOKA Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti’nin açılış konuşmasıyla başladı.

Vali Serdengeçti, Gelişim Planı'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

Giresun'un sahip olduğu potansiyellerin ve kalkınma hedeflerinin belirlenmesindeki öneminin altını çizen Vali Serdengeçti, ilimizin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak için ortak bir vizyon ve stratejinin belirlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Vali Serdengeçti, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ilimizin kalkınma çabalarına sağladığı destekten dolayı teşekkür ederek, Giresun’un kalkınma ve gelişme sürecinde, ortak akıl ve iş birliği ruhuyla hareket edilerek daha güzel bir geleceğe ulaşılacağına inancını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Giresun’un kalkınma vizyonunu belirlemek ve ilin potansiyelini ortaya koymak amacıyla hazırlanan Gelişim Planı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) yetkilileri tarafından değerlendirme toplantısına sunuldu.

Gelişim Planı, ilin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini ele alarak Giresun’un genel vizyonunu belirlemekte ve bu vizyonu gerçekleştirmeye yönelik stratejileri içermektedir.

Toplam 13 ana başlık altında şekillenen plan; tamamlanan, devam eden ve planlanan önemli projeleri, programları ve planları içermektedir.

Bu başlıklar arasında Devlet Su İşleri, Milli Eğitim, Giresun Üniversitesi, Enerji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi, Beşerî Sermaye, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı, Yerel Yönetimler ve Kentleşme gibi alanlar bulunmaktadır.

Giresun’un genel sosyo-ekonomik görünümünün yanı sıra yerel yönetimler, eğitim, enerji, sanayi, tarım, ticaret, turizm gibi başlıklarda ilin vizyonunun ortaya konulması ve ilin kalkınmasına ivme kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, 12. Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal, bölgesel ve yerel planlar da dikkate alınarak hazırlanan bu plan, ilin geleceği için önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

Değerlendirme toplantısında, Giresun’un potansiyelleri ve hedefleri üzerine detaylı bir görüş alışverişi yapıldı.

Katılımcılar, Gelişim Planı’nda belirlenen stratejilerin uygulanması ve ilin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş birliği sağladılar.

Bu doğrultuda, ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun artırılması için kararlar alındı.

Giresun’un kalkınma sürecinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın önemli bir rol üstlendiği vurgulanarak, ilin potansiyellerinin en etkin şekilde değerlendirilmesi ve kalkınma hedeflerine ulaşılması için ajansın desteğinin önemine dikkat çekildi.

Yapılan sunum ve alınan kararların ardından katılımcıların soruları, katkıları, görüş ve önerileri dinlenerek toplantı sona erdi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN