Afet Eğitimi

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

Doğal Afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.

Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.

Doğal afetler ne yazık ki gündelik yaşamımızın bir parçası olmuş durumdadır. Bu durum göz önüne alınınca personellerimizin doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 2018 yılında ‘Afet Bilinci’ eğitimleri planlanıp rutin olarak tüm personele verilmektedir. Müdürlüğümüz olası bir afete hazırlıklı olmak için afetlerle mücadelede temel bilgi ve kavramlar, afet bilinci kültürü, afet hazırlıklarında toplumsal güç birliği, yaşam çevremizdeki riskler, yaşam çevremizdeki risklerin azaltılması, zorunlu deprem sigortası, yapısal olmayan risklerin önlenmesi, afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, aile afet planı, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması önerilen doğru davranış şekilleri, afetlerin sonrası ilk saatler, riskleri ortadan kaldırarak afetler sonrası temel ihtiyaçlar, basit arama kurtarma, yangın bilgisi konularında eğitim verilmektedir.

Her an bir afet olacakmış gibi hazırlıklı, hiç afet olmayacakmış gibi rahat olmalıyız.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN