Afet Eğitimi Hazırlık Günü

Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir.

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza indirmek, toplumun her ferdinin ve her kesimin kuşkusuz iyi bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle gerekmektedir.  Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır. 

Afet öncesi dönemde afet yönetimi, genel olarak, afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.   

Doğal afetler ne yazık ki gündelik yaşamımızın bir parçası olmuş durumdadır. Bu durum göz önüne alınınca personellerimizin doğal afetler konusunda  bilinçlendirilmesi amacıyla 2016 yılında afet bilinci eğitimleri planlanıp rutin olarak tüm personele  verilmektedir. Giresun Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Afetlerle Mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar, Afet Bilinci Kültürü, Afet Hazırlıklarında Toplumsal Güç Birliği, Yaşam Çevremizdeki Riskler, Yaşam Çevremizdeki Risklerin Azaltılması, Zorunlu Deprem Sigortası, Yapısal Olmayan Risklerin Önlenmesi, Afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, Aile Afet Planı, Afetler Öncesi, Afet Sırası ve  Afet Sonrasında Uygulanması Önerilen Doğru Davranış Şekilleri, Afetlerin Sonrası İlk Saatler, Riskleri ortadan kaldırarak, Afetler Sonrası Temel İhtiyaçlar, Basit Arama Kurtarma, Yangın Bilgisi konularında eğitim verilmektedir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN