Üniversite'den Basın Açıklaması

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

Son günlerde bazı sosyal medya organlarında Giresun Üniversitesi (GRÜ) ile Devlet Hastanesi’nin protokol yapması ve birleştirilmesi (afiliasyon, ortak kullanım) süreci ile ilgili olarak, kamuoyunda bazı  yanlış ve  yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlar Rektörlüğümüz tarafından tetkik edilmiş olup konu ile ilgili aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşma zarureti hasıl olmuştur.
 
Sağlık Bakanlığı 16.06.2016 Tarih ve 29744 Sayılı Resmi Gazete’de yeni bir yönetmelik  “SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”  yayımlamıştır. Bu yönetmeliğe göre:
 
“MADDE 5 – (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur.
a) ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000’e kadar olan illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yaparlar” denilmektedir.
 
Ortak kullanım niçin kaçınılmaz ?
1-         Mevcut şartlarımız yönetmeliğe tamamen uymaktadır.
2-         2011 yılından itibaren Türkiye’de yaklaşık 20 ilde afiliasyon gerçekleştirilmiştir.
3-         GRÜ Tıp Fakültesin’de 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri (toplam 165 öğrenci) eğitim     görmektedirler. (Eylül ayında 5.sınıf eğitime başlayacaktır.)
4-         Nitelikli bir Tıp eğitimi; yeterli sayıda ve nitelikte eğitici, personel sayısı, fiziksel ve teknolojik donanımlara sahip bir hastane gibi alt yapı olanaklarıyla sağlanabilir. Ancak GRÜ Tıp Fakültesi malesef bu olanaklara sahip değildir.
5-         Ortak kullanıma geçildiğinde, 3. basamak sağlık hizmeti verileceğinden halkımızın dış merkezlere yapılan sevklerinin önüne geçilerek büyük bir mağduriyetin ortadan kaldırılması sağlanacaktır.
 
Sonuç olarak; Üniversite hastanemiz ve Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastaneler, birer kamu kuruluşu olup eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir. Verdiği hizmetin özelliği bakımından bu kurumların, ticari bir işletme olarak algılanıp kâr ya da zarar etmesinden bahsedilmesi de doğru değildir. Burada üstünde durulması gereken husus, kamu yararı da gözetilerek verilecek eğitim ve sağlık hizmetinin niteliğidir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                                                                                                                  Giresun Üniversitesi Rektörlüğü

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN