Seçim Duyurusu

31 Mart 2019 Pazar günü yurt genelinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimleriyle ilgili vatandaşlarımızın demokratik haklarının en iyi şekilde kullanabilmeleri, herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamamaları için hazırlanan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün basın duyurusu şöyle:

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

31 Mart 2019 Pazar günü yurt genelinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçimleriyle ilgili vatandaşlarımızın demokratik haklarının en iyi şekilde kullanabilmeleri, herhangi bir hak kaybı veya  mağduriyet yaşamamaları için hazırlanan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün basın duyurusu şöyle:
 
Yüksek Seçim Kurulu’nun 28/12/2018 tarih, 2018/1134 sayılı Kararı ve eki 140/I sayılı genelgesi gereğince; Mahalli İdareler Genel Seçimi için muhtarlık bölgesi askı listelerinin 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 08.00’de askıya çıkarılmasına ve 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine” karar verilmiştir.
 
Vatandaşlarımız, muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 2 Ocak 2019 Çarşamba gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde şahsen veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinde belirtilenler tarafından yapılan adres beyan müracaatları alınmış,  adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvuruları alınmış, nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve ekleri ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmiştir.
 
Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi (4 Ocak 2019 – 17 Ocak 2019) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlardan “Elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birini ibraz etmeleri istenmiş”,  söz konusu belgeler incelenerek bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilerek,  tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve ekleri ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmiştir. Ancak , herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ise adres beyanı işleme alınarak 5490 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası “Nüfus olayları ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir.” hükmünce işlem tesis edilerek tahkikata gönderilmiş, tahkikat sonucuna göre işlem tesis edilmiştir.
 
2018 yılının Ekim-Kasım-Aralık dönemi ile 2019 yılının 20 Ocak tarihine kadar olan döneminde  İlimiz Merkez ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından alınan adres beyan işlemlerinden 1758 adres beyanı 5490 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince adres beyan işlemleri tescil edilmeden tahkikata gönderilmiş, bunlardan 1063 tanesi olumlu sonuçlanarak adresleri değiştirilmiş, 596 tanesi olumsuz sonuçlanarak eski adreslerinde kalmış ve 99 tanesi ise henüz sonuçlanmamıştır.
 
Yüksek Seçim Kurulu’nun 28/12/2018 tarih ve 2018/1134 sayılı Kararı ve eki 140/I sayılı genelgesi gereğince;  İlçe seçim kurulunca, kendisine ulaşmasından itibaren muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazları en geç 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması için siyasi partiler tarafından yapılan itirazların 25 Ocak 2019 Cuma günü ilçe seçim kurulunca, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü il seçim kurulunca ve 29 Ocak 2019 Salı günü Yüksek Seçim Kurulunca kesin olarak karara bağlanması sonucu Yurt İçi Seçmen Kütüğü 31 Ocak 2019 Perşembe günü kesinleşecektir.
Vatandaşlarımızın seçimde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, seçmen sorgu kayıtlarını https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresinden kontrol edebilmektedir.
 
Kamuoyuna duyurulur.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN