Saydere: Önce Mecliste Sonra Alanlarda Alanlarda Olacağız

Saydere : '3600 Ek Göstergenin Kapsamının Genişletilmesi İçin Önce Mecliste, Sonra Alanlarda Olacağız!'

PAYLAŞ

SAYDERE : “3600 Ek Göstergenin Kapsamının Genişletilmesi İçin Önce MECLİSTE, Sonra Alanlarda Olacağız!”

Yetkili Sendika 3600 ek gösterge düzenlemesi için “REFORMİST”, Masa Kardeşi ve kankası da “OLUMLU” karşıladığını ifade etmişler.

HADİ ORDAN! “İl Müdür Yardımcısı”, “İlçe Müdürü”, “Şube Müdürü”, “Şef”, “Gelir İdaresi Uzmanları”, “Defterdarlık Uzmanları”, “SGK Denetmeni”, “Memur” ve “Yardımcı Hizmetler Sınıfı”nın kapsam dışı olduğu bir düzenleme OLUMLU değildir. Hele hele REFORMİST hiç değildir.

Yetkili Sendika ve Ortağının, 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ortak Talepleri arasında; “Kadro, Sınıf ve Unvan Gözetilmeksizin Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge verilmesi” yok muydu? Vardı. Ne oldu da şimdi, kadroları, sınıfları unvanları ayırarak verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi reformist ve olumlu buluyorsunuz?

13 yıldır kamu çalışanlarının alım gücünü SIFIR ZAMLARA İMZA ATARAK yerle yeksan ettiniz. Kamu çalışanlarını açlığa, sefalete, yokluğa, buhrana iten, atan da sizsiniz. Yetkiyi, işveren heyetine peşkeş çeken de sizsiniz. Kuru gürültüden başka hiçbir şey olmayan da sizsiniz.

BİZ 3600 EK GÖSTERGENİN 4 MESLEK GURUBUNA VERİLMESİNDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ. KAMU ÇALIŞANLARININ %40’NIN 3600 EK GÖSTERGEDEN MAHRUM BIRAKILMASINA KARŞIYIZ!

O NEDENLE; BASK -Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı tüm Bağımsız sendikalar olarak;

ÖNCE MECLİSTE OLACAĞIZ!

SONRA ALANLARDA OLACAĞIZ!

BEKLERİZ…

Cengiz SAYDERE GİRESUN BİRLİK SAĞLIK SEN İL BAŞKANI.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN