Sağlık Okuryazarlığı İçin Düğmeye Basıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, sağlık hizmetinde birincil başvuru noktası olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik ''Sağlık Okuryazarlığı Eğitici Eğitimi Programı'' başlattı. Programla, aile sağlığı merkezi çalışanlarında farkındalık oluşturarak sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan hasta ve yakınlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve memnuniyetin artırılması hedefleniyor.

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, sağlık hizmetinde birincil başvuru noktası olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik “Sağlık Okuryazarlığı Eğitici Eğitimi Programı” başlattı. Programla, aile sağlığı merkezi çalışanlarında farkındalık oluşturarak sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan hasta ve yakınlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve memnuniyetin artırılması hedefleniyor.
Program kapsamında, 81 ilin halk sağlığı müdürlüklerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan 400 hekimin eğitimleri Ankara’da başladı. 2 ay sürecek eğitimi tamamlayan hekimler görev yaptıkları ildeki diğer hekimleri eğitecek. Böylece yaklaşık 45 bin aile sağlığı merkezi çalışanı eğitim düzeyi, yaş, engellilik gibi parametrelerde dezavantajlı hasta gruplarına yaklaşım konusunda eğitilmiş olacak.
Yaşlı, engelli ve göçmenlerin sağlıklı bilgiye erişimi kolaylaşacak
İllerde halk sağlığı müdürlüklerinin koordinasyonu ile yürütülecek eğitimler tamamlandığında 45 bin aile sağlığı merkezi çalışanı, sağlık okuryazarlığı konusunda daha bilgili ve donanımlı hale gelmiş olacak. Bu program sayesinde sağlık çalışanlarının, sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi anlama ve kullanma konusunda sorunlar yaşayan hasta gruplarına karşı empati geliştirmesi kolaylaşacak. Eğitim düzeyi, yaş, engellilik, sosyoekonomik düzey gibi parametrelerde dezavantajlı hasta grupları ve ana dili Türkçeden farklı olan göçmenlerle daha sağlıklı iletişim kurulacak ve bu grupların sağlıklı bilgiye erişimdeki engeller azalacak.
Eğitim düzeyi düşük hastalar için özel yöntemler kullanılacak
Proje kapsamında kronik hastalığı olan, düzenli ilaç kullanması gereken, eğitim düzeyi düşük hastalar için özel yöntemler kullanılacak. Hastaların sağlık okuryazarlığı düzeylerine uygun broşür ve basit görsel materyal geliştirilecek. Örneğin göçmen bir hastaya sabahları bir ilaç alması gerektiği güneş figürü ile anlatılacak. Bu sayede yanlış ilaç kullanımı önlenecek, laboratuvar tetkiklerinin doğru alınması sağlanacak. Akılcı ilaç kullanımı, bebeklik dönemi aşıları, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, anadili farklı hastayı yönlendirme ele alınan konular arasında yer alacak.
Memnuniyet artacak, şiddet azalacak
Bireylerin kendi sağlığı konusunda farkındalığını ve sorumluluğunu artırmak, sağlık okuryazarlığını geliştirmek Sağlık Bakanlığı’nın stratejik amaçları arasında yer alıyor. Bakanlık, bu sayede hem hastaların sağlık hizmeti kullanım memnuniyetlerini artırmayı hem de sağlık çalışanlarının mesleki memnuniyetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.
Ayrıca sağlık iletişiminin ve sağlık okuryazarlığının geliştirilerek daha doğru iletişim yöntemlerinin kullanılması sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları arasında yaşanan şiddet olaylarının azalmasını da sağlayacak.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN