Kültür ve Kooperatifçilik Çalıştayı Yapıldı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) – Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Türkiye Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Kadın ve Kooperatifçilik Eğitimleri Çalıştayına katıldı.

PAYLAŞ

Giresun Valisi Enver Ünlü, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) – Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) Türkiye Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Kadın ve Kooperatifçilik Eğitimleri Çalıştayına katıldı.

BAU ve FAO Türkiye tarafından, Giresun ili Piraziz ilçesi Şeyhli Mahallesi, Hocaoğlu Küme Evleri’nde 28-29 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler; Ülkemizin her bölgesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve kalkındırma yaratmak amacıyla başlatılan iş birliği kapsamında, gençler ve kadınların tarımdaki rolü ve kooperatifçilik konularında, Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik temasıyla, konuyla ilgili eğitim ve çalıştaylardan oluşuyor.

Düzenlenecek olan etkinliklerle, yöresel tarım ürünlerinin ülkemizin kalkınmasına maksimum fayda ile dahil edilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunulması, tarımda yeniliklerin ve inovasyonun aile işletmelerine de ulaştırılması hedeflenmektedir.

Etkinlik aracılığıyla kadınların, gençlerin ve öğrencilerin tarımla daha fazla ilgilenmesi ve kooperatifleşme konusunda bilgi sahibi olmaları, akıllı tarım uygulamaları, dijital tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile ilgili teknolojilerin süreçlere aktif olarak dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Akademisyenler ve konusunda uzmanlaşmış konuşmacıların yer aldığı eğitim çalıştayı 28 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 de açılış konuşmalarıyla başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe; Vali Enver Ünlü, eski Devlet Bakanı Dr.Burhan Kara, Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Av.Kadir Aydın, Ordu Valisi Tuncay Sonel, eski Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici, Giresun Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Ünlü, konuşmasına; Giresun’da Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Kadın ve Kooperatifçilik Eğitimleri Çalıştayı’nı düzenleyen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması ve eğitime verdiği destekleri nedeniyle teşekkür ederek başladı.   

Vali Ünlü, konuşmasının devamında yöresel ürünler, kooperatifçilik ve coğrafi işaretli ürünler konusu başta olmak üzere bir çok konuda katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

VALİ ÜNLÜ “COĞRAFI İŞARETLİ ÜRÜNLER KONUSUNDA OLDUKÇA GÜZEL ÇALIŞMALARA IMZA ATILDI”

Vali Ünlü “Ülkemiz, özellikle de bölgemiz, yöresel ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir kültüre sahiptir. Bunda bölgemizin zengin bitki örtüsü, iklim özellikleri, tüketim alışkanlıkları ve coğrafi özellikleri gibi birçok neden etkili olmaktadır. Fakat bu kadar çok çeşitli ürüne sahip olmamıza rağmen bu ürünlerin pazarlaması etkili bir şekilde yapılamamaktadır. Son yıllarda tüketicilerin güvenilir yöresel ürünlere karşı ilgisi oldukça artmaya başlamıştır. Bu nedenle ilimizde de, yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı, işlenmesi ve pazarlanması konusundaki inovatif çalışmalara hız verilmiştir.

Dünyada pek çok yerel ürün coğrafi adı ile tanınmaktadır. Ülkemiz özellikle de bölgemizin bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Gerek doğasıyla gerek kültürel zenginliği ile dünyada eşi benzeri olmayan bir ürün çeşitliliğine sahiptir.

İlimizde, yöresel ürünleri hak ettikleri değere kavuşturabilmek amacıyla   “Coğrafi İşaretli Ürünler”  konusunda oldukça güzel çalışmalara imza atılmıştır. Bu kapsamda; Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Alucra Oğlak Kebabı, Görele Dondurması, Çavuşlu Ekmeği, Piraziz Elması, Tamzara Dokuması, Giresun Tombul, Sivri ve Kalınkara Fındığı ile Giresun Fındık Ezmesi olmak üzere toplam 10 ürüne Coğrafi İşaret alınmıştır.

Şebinkarahisar Kara Dutu, Giresun Simidi, Giresun Fındık Ezmeli Kadayıf Tatlısı ve Isırgan Otu için gerekli hazırlıklar tamamlanarak, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurular yapılmıştır ve değerlendirme aşamasındadır. En kısa zamanda bu ürünlere de Coğrafi İşaret alınması için gerekli çalışmaları tamamlayacağız.

Ayrıca Tirebolu Çayı, Giresun Taflanı, Bulancak Mayıs Helvası, Giresun Kokulu Üzümü, Çamoluk Siyez Buğdayı ve Görele Peynirli Pidesi de planlama kapsamına alınmış ve Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru aşamasındadır. Bu çalışmalar neticesinde İlimizdeki Coğrafi İşaretli ürün sayısını 20’ye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Coğrafi işaretler yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırmakta, bu sayede yerel ürünlerin katma değeri artmakta, ürünlerin orijinalliği tescillenmekte, üreticiler rekabet üstünlüğüne kavuşmakta ve böylece yerel ekonomiler kalkınmaktadır. Yürütülen tüm bu çalışmalar yöresel ürünlerimizi marka haline getirerek ilimizin ekonomisine ve istihdamına değer yaratmaktadır.

“KADIN, GENÇ GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞE ÖNCELİK VERİLMESİ HEDEFLENMİŞTİR”

Dünyada yaşanan küreselleşme, nüfus artışı, kentleşme, çevre kirliliği ve doğal ortamların bozulması gibi sorunlar, pek çok alanda olduğu gibi yerel kültürel varlıklar üzerinde de olumsuz etkilere neden olmaktadır. Kültürel varlıkların önemli bir bileşeni olan yöresel ürünlerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hızlı tüketimin artması gibi birçok nedenle tüketiciler daha bilinçli davranma arayışına girmekte, doğal, taze, yerel ve geleneksel gıda ürünleri gün geçtikçe daha değerli hale gelmektedir.

Son yıllarda devletimizin özellikle yöresel ürünlerin kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım destek uygulamaları neticesinde özellikle 10. ve 11. Kalkınma Planlarında; Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanması, kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimciliğe öncelik verilmesi hedeflenmiştir.  Ulusal ve bölgesel planlarda açık ve net bir şekilde tanımlanan kadın girişimciliği, kooperatifleşme, istihdam ve sosyal uyum gibi önemli konuların planlı bir şekilde eylemlerde yer bulması devletimizin bu konuya verdiği önemin açık bir göstergesidir. Ulusal ve bölgesel planlarda belirtilen eylemlerin hayata geçirilmesi için Kalkınma Ajansı ve İllerdeki paydaş kurumlarla birlikte önemli projeler hayata geçirilmiştir.

“150 KADINA İSTİHDAM SAĞLANMIŞ, 30 KADINIMIZ KENDİ İŞİNİ KURMUŞTUR”

İlimizde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Kadın Girişimciliği ve İstihdamı Projesi” 2019 yılında tamamlanarak 150 Kadına İstihdam sağlanmış, 30 Kadınımız kendi işini kurmuştur. “ Üreten Kadın Güçlü Kadın” Projesinde Kadın Kooperatifi kurulmuştur, yine bu proje kapsamında 30 kadına modern satış alanlarının oluşturulması, Yöresel Yemeklerin yapımı ve sergi alanı, organik sertifika edinimi, Dijital satış kanallarının oluşturulmasına da devam edilmektedir. “Kadınlar Dokuyor” Projesi kapsamında 50 Kadınımıza Coğrafi işaret belgeli Tamzara Bezi Dokuması ve girişimciliğini desteklemek için “Tamzara Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurulmuştur.  Başlama aşamasında olan “Gençlerin ve Kadınların İstihdamı Projesi” kapsamında 600 kadının istihdamı planlanmaktadır.  Yine “Kadın Girişimcilerimiz Kendi İşlerini Kuruyor” Projesi ile kadınlarımıza eğitim verilmiştir. Diğer taraftan yıllık olarak ilan edilen SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) kapsamında yerel dinamiklerin hayata geçirilerek yoksulluk, göç, kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, başta kadınlar olmak üzere, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için önemli proje hazırlıkları devam etmektedir. Yapılan saha çalışmaları ile birlikte projelerde özellikle kadın girişimciliği, istihdamı ve kooperatifleşmesi öncelikli çalışma alanımızı oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve sadece kadınlara yönelik tamamlanan/devam eden altı projeye Otuz milyon lira bütçe ayrılmıştır.

“ORTAKLARININ EN AZ %90’INI KADINLARIN OLUŞTURDUĞU KOOPERATİFLERE TİCARET BAKANLIĞINCA DESTEK VERİLMEKTEDİR”

Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş ve eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alınlarına ve nitelikli personel istihdamlarına Ticaret Bakanlığımızca destek verilmektedir.

Bu kapsamda sunulacak proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı; mal alımlarında iki yüzbin lirasını, hizmet alımlarında otuzbin lira, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için otuzbin lira, iki personel için toplam atmışbin lirayı geçemeyecek şekilde belirlenmiştir. Tamzara Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifine Yüzdokuzbinaltıyüz lira, Giresun Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifine ise Yüzonikibinbeşyüz lira makine ve ekipman alımına, atmışbinlira ise nitelikli personel alınıma hibe desteği verilmiştir. 

“KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANMAKTADIR”

Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızca yürütülmekte olan tarım ve kırsal kalkınma projelerinde kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında, Makine Ekipman Hibe Destekleme Programlarında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projelerinde Tarımsal Altyapı Projelerinde, Genç Çiftci Projelerinde, Arıcılık Ekipman Hibe Desteklemelerinde, İPARD programı kapsamında uygulanmakta olan bütün kırsal kalkınma projelerinde kadın ve genç girişimcilere değerlendirmede ilave puan verilmek suretiyle pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır.

“KOOPERATİFLER İLİMİZ VE ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEM ARZ EDEN VE DESTEKLENMESİ GEREKEN KURULUŞLARDIR”

Emek ve ürünün gerçek değerinin korunması ve üretici zararlarının önlemesi, yeterli derecede ekonomik güce sahip olmayan vatandaşlarımızın geçimlerine ve ihtiyaçlarına yardım, dayanışma amacıyla Kooperatifçilik gibi mükemmel bir dayanışma kuruluşunu çok önemsiyoruz.

Ayrıca yerel üreticilerin ürünlerinden gurur duyması ürünlerini işleyerek katma değer oluşturmalarına yardımcı olur. Kendi çıkarlarını hesaba katmadan başkaları lehine karşılıklı olarak çaba harcanmasına hizmet eder. Bu özellikleriyle kooperatifler insani ve ahlaki kuruluşlardır. Kooperatifleşmeyle israf önlenir. Fiyatların aşırı derecede yükselmesine kooperatifler engel olur. Bu suretle tüketicinin korunmasına da hizmet edilmiş olunur.

Bu bağlamda kooperatifler İlimiz ve Ülkemiz adına çok önem arz eden ve desteklenmesi gereken kuruluşların başında gelmektedir. İlimizde 74 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 4 Islah Amaçlı Yetiştirici Birliği, 19  Su Ürünleri Kooperatifi, 1  Sulama Kooperatifi, 11 Tarımsal Üretici Birliği, 6 Kadın Kooperatifi, 15  Ziraat Odası ve 18  Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır.

“KADINLAR GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA YER ALMIŞLARDIR”

Ülkelerin kalkınmasında eğitimli insan gücünün istihdam edilmesi önem taşımaktadır. Çünkü eğitimli bireylerin verimliliklerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Kadınlar geçmişten günümüze üretimin her aşamasında yer almışlardır. Gerek aile içerisinde gerekse ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlar işgücü piyasasında etkin konumda olabilmek için oldukça zorlu koşullardan geçmiş ve mücadele etmişlerdir. Başarılı her işin mutfağında kadınlar vardır.

Bu kapsamda toplumun yarısını oluşturan kadının ülke kalkınmasına olan katkısı, kadının eğitim sürecine ve istihdama daha fazla katılmasına bağlıdır. Ayrıca bölgenin son on yıldır geçirdiği hızlı dönüşümün sosyo-kültürel ve ekonomik yansımaları en çok çay, fındık ve tütün tarlalarında ücretsiz aile işçileri olan ve kendilerinden çok çocukları ve ailelerinin hayatları için çalışan Doğu Karadeniz Kadını bölgemizin zorlu coğrafyasında yüklendiği bu yükü halen sırtında taşımaktadır. Kadınlar geçmişten günümüze üretimin her aşamasında yer almışlardır. Son yıllarda özellikle kadınların mesleki eğitimine önem veren ülkemizin daha hızlı kalkınması amacıyla çeşitli sektörlerde umut verici bir ivme yakalamıştır.

“TURİSTİK ÇEKİCİLİĞİ BAKIMINDAN AVANTAJLI BİR BÖLGEDE BULUNUYORUZ.”

Turistik çekiciliği bakımından avantajlı bir bölgede bulunuyoruz. Böylesine yüksek biyoçeşitliliği bünyesinde barındıran ilimizin tarihi dokusu yanında ne yazık ki gastronomi tanıtımı açısından hak ettiği seviyeye ulaşamadığını görmekteyiz.

Gastronomi turizmi; bölgemize özgü yemeklerin sunulması,  kültürel kimliğin ve mirasın yansıtılmasında, ayrıca turizm açısından yeni destinasyon alanları için etkili bir araçtır. Gastronomi turizmi ile turistlere bölgemizin kültürünü ve geçmişini yaşama olanağı sağlamak ve yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşatmak için seyahat boyutuyla alışkanlık kazandırmak, amacıyla çeşitli etkinlikler yapmaktayız.   ilimizde yürütülen bu çalışmaların önümüzdeki süreçte de takipçisi olacağız.

Tüm Coğrafi İşaretli ürünler özelinde ve kazandırılması planlanan ürünlerimizle ilimizin potansiyel turizm çeşitliliğinin artırılması,  yöresel mutfağının tanıtılmasına, kadın ve gençlerimize bir ışık  olacak bu çalıştayın düzenlenmesinde başta Bahçeşehir Üniveristesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Enver Yücel bey ile çok kıymetli hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyor, çalıştayın farkındalık oluşturarak kadınlarımız başta olmak üzere gençlerimiz için bir fırsat aracı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selâmlıyorum” diye konuştu.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN