Katı Atık Bertaraf Tesisinde Denetim

PAYLAŞ

Giresun İli Katı-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği tarafından işletilen Katı Atık Bertaraf Tesisinde Giresun Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından düzenli olarak denetim yapılmaktadır.

Bu kapsamda “Katı Atık Bertaraf Tesisinde” bulunan çöp sızıntı suyunu arıtan atıksu arıtma tesisinin arıtma verimini takip etmek amacı ile arıtma tesisi çıkışından 16/01/2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından alınan ve analizi yapılan arıtılmış su numunesinin 03/02/2020 tarihli analiz raporu sonucu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen deşarj sınır değerlerini sağladığı tespit edilmiştir.

Atık depolama alanında oluşan atıksular, arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra ortalama 2 km uzunluğundaki boru hattı ile derenin denize ulaştığı noktaya iletilmekte olup, dereye deşarj yapılmamakta ve içme suyu kaynaklarına atıksu karışmamaktadır.

Katı Atık Bertaraf Tesisi yanındaki Çavuşlu Deresinin tesisten kaynaklı etkilenip etkilenmediğinin anlaşılabilmesi için; Bakanlığımızca yetkilendirilmiş çevre laboratuvarına, Müdürlüğümüzün gözetiminde, Merkez Mahalle Muhtarının eşliğinde dereden 3 ayrı noktadan su numuneleri alınmıştır.

Dere üzerinde; Merkez Mahalle Muhtarının belirttiği, tesisten etkilenme ihtimalinin olmadığı noktadan (memba), derenin tesisten kaynaklı en çok etkilenebileceği noktadan (mansap) ve tesis bölgesinin altından dereye dökülen kaynak sudan alınan su numunelerin analiz sonuçları incelenmiştir.

Memba ve mansap olarak belirlenen noktalardan alınan su numunelerin analiz sonuçlarında farklılık görülmemiştir. Bu sonuç ile derenin tesisten dolayı “olumsuz etkilenmediği” kanaatine varılmıştır.

Ayrıca; kaynak suyu numunesinin analiz sonucu mansap ve memba noktalarının analiz sonuçlarına göre farklılık göstermemiştir.

Analiz sonuçları:

 

birim

SKKY TABLO 20.3

 

AAT ÇIKIŞI

 

DERE 1        MEMBA

 

DERE 2           KAYNAK SUYU ÇIKIŞI

 

DERE 3                  MANSAP

 
 
 

AKM

mg/L

200

 

 

23,8

 

 

6,3

 

 

21,4

 

 

9,1

 

 

BAKIR

mg/L

3

 

 

<0,01

 

 

<0,01

 

 

0,011

 

 

<0,01

 

 

BALIK BİYODENEYİ

-

10

 

 

8

 

 

8

 

 

8

 

 

8

 

 

ÇİNKO

mg/L

5

 

 

0,1

 

 

<0,01

 

 

<0,1

 

 

<0,1

 

 

DEMİR

mg/L

10

 

 

<0,1

 

 

0,476

 

 

1,468

 

 

0,53

 

 

FLORÜR

mg/L

15

 

 

<0,2

 

 

<0,2

 

 

<0,2

 

 

<0,2

 

 

KADMİYUM

mg/L

0,1

 

 

<0,002

 

 

<0,002

 

 

<0,002

 

 

<0,002

 

 

KOI

mg/L

700

 

 

<40

 

 

<40

 

 

104

 

 

<40

 

 

KROM+6

mg/L

0,5

 

 

<0,05

 

 

<0,05

 

 

<0,05

 

 

<0,05

 

 

KURŞUN

mg/L

2

 

 

<0,01

 

 

<0,01

 

 

<0,01

 

 

<0,01

 

 

PH

-

6-8

 

 

8,92

 

 

8,29

 

 

7,67

 

 

8,02

 

 

RENK

Pt-Co

280

 

 

58,98

 

 

67,64

 

 

21,89

 

 

14,9

 

 

TOPLAM FOSFOR

mg/L

2

 

 

0,108

 

 

<0,05

 

 

<0,05

 

 

<0,05

 

 

TOPLAM KJELDAHL AZOTU

mg/L

20

 

 

1,512

 

 

1,176

 

 

1,232

 

 

1,288

 

 

TOPLAM KROM

mg/L

2

 

 

<0,01

 

 

<0,01

 

 

<0,01

 

 

<0,01

 

 

TOPLAM SİYANÜR

mg/L

1

 

 

<0,005

 

 

<0,005

 

 

<0,005

 

 

<0,005

 

 

YAĞ VE GRES

mg/L

20

 

 

<10

 

 

<10

 

 

<10

 

 

<10

 

 
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN