Akılcı İlaç Kullanımı Çalışmaları Ödüllendirildi

Yapılan sunum sonrasında İlimiz Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi.

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaçkullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda Ülkemizde"Akılcı İlaç Kullanımı (AiK) Programı" yürütülmektedir. Bu programkapsamında DSÖ'nün önerileri doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumutarafından, Akılcı İlaç Kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesiiçin koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması; hekim, eczacı, yardımcı sağlıkpersoneli, halk ve ilaç sektörüne yönelik AiK konusunda davranış değişikliğininoluşturulması; AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, etki edilen taraflardabilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya konuldu.

    İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve AİK İl Koordinatörlükleri tarafından yürütülen ve yürütülecek faaliyetler  hakkında bilgilendirmelerin ve karşılıklı görüş alışverişinin yapılması amacıyla ve 18 Kasım“Avrupa Antibiyotik Farkındalık   Günü”olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin, AİK İl Koordinatörlüklerinin  ve eğiticilerin katılacağı,İstanbul ilinde 16-18 Kasım 2017 tarihlerinde  “4. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık  Sempozyumu” ve “8. Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. 

    Gerçekleştirilen toplantıya İlimizdenAİK İl Koordinatörü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Derya Kılıçer ile birlikte İlTemsilcileri Uzm. Dr. Elif Nur Köksal, Uzm. Ecz. Zeliha Ödemiş katıldı. Giresun2017 Yılı 2. Dönem Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri Raporunu ve Giresun Dr.Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi polikliniği ve yatan hastaservislerinde, ilimizde bulunan 15 eczanemizde ve açtığımız AiK standlarındaAstım-KOAH ile ilgili sorular içeren anket uygulaması ile elde edilen ASTIM- KOAH, İlaç Geçmişi ve Anamnez Anket Çalışmamızın posteri ve istatistikselveriler sunumu; Uzm. Ecz. Zeliha Ödemiş tarafından gerçekleştirildi.    

Yapılan sunum sonrasında İlimiz Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN